Information

Information

Lars-Gunnar Svärd

Fotografering har blivit allt viktigare för mig. Det som intresserar mig mest att ta bilder på och dokumentera är människor, kulturer och natur.

Kontakt
E-post / E-mail: info@imagesoftheworld.se
Phone / Telefon: +46 (0)23 177 84